قالب وردپرس
uptheme

فرضیه: کابینۀ دوم روحانی به منزلۀ برجام 2

سرانجام بعد از دو ماه و نیم کابینۀ دولت دوازدهم، اگرچه با مشخص نشدن وزیر علوم، به مجلس معرفی گردید. این دوره در مقایسه با دوره های گذشتۀ ریاست جمهوری فاصلۀ زمانی انجام انتخابات تا معرفی کابینه به مجلس، به احتمالی طولانی ترین فرصت برای بحث و تبادل نظر موافقان و مخالفان رییس جمهور منتخب در مورد شاخص ها و ترکیب کابینه بوده است. در طی این مدت به تدریج گزینه هایی که در رسانه ها از آنها به عنوان گزینه وزارت نام برده می شد، در مورد بعضی از وزارتخانه ها با تغییرات پی در پی مواجه شده است. به موازات این تغییرات و کسب اطلاع از پشت صحنۀ معرفی و حمایت از گزینه ها، نگرانی بخش قابل ملاحظه ای از حامیان رییس جمهور، روحانی، به ویژه اصلاح طلبان نیز افزایش می یافت. پیگیری مواضع چهره های سیاسی، رسانه ها، مطبوعات و شبکه های اجتماعی اصلاح طلب فعال در انتخاب رییس جمهور، نشان می دهد که سرانجام ترکیب نهایی اعلامی کابینه به مجلس، انتظار بخش قابل ملاحظه ای از آنها را فراهم نکرده است. به طوری که برای وزارتی همانند وزارت علوم، علی رغم وجود چندین گزینه، سرانجام خالی ماند. به رغم اینکه گزینه های این وزارت در مجلس نهم برای اخذ رأی اعتماد دارای چالش بودند و به احتمال بیشتر در مجلس دهم برای اینها چنین چالشی مورد انتظار نبوده است، اما این چهره ها به عنوان گزینه نهایی انتخاب نشده اند.

سؤال اصلی این یادداشت این است که چه عواملی و چگونه به متقاعدسازی رییس جمهور، روحانی، منجر شده است که این کابینه را برای وعده های انتخاباتی کابینه 24 میلیونی مناسب تشخیص داده اند. آقای روحانی، رییس جمهور، در نخستین موضع گیری ها بعد از انتخابات شخصاً کابینۀ 24 میلیونی را مطرح کردند. ایشان حتی پس از انتخابات در تفسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی از واگذاری شرکت های بزرگ از دولت بدون سلاح به دولت با سلاح، رأساً سخن به میان آوردند. پس از مبادلۀ آن پیام ها، چه اتفاقی در پشت صحنۀ روابط سیاسی داخلی افتاده است که رییس جمهور به این باور رسیده است که با ترکیب کابینۀ اعلامی، تحقق وعده های انتخاباتی عملی تر است. شاید این باور رییس جمهور بعد از جلسه با سرداران محترم سپاه به همراه عواملی دیگر تقویت شده باشد. اما آنچه واقعی و قابل قبول به نظر می رسد، آن است که رییس جمهور، روحانی، با ارزیابی محیطی از عوامل سیاسی داخلی و فضای ذهنی شخصی همسو با آن این مسیر را با تغییرات، نتیجه گیری و هدایت کردند. این محیط سیاسی و فضای ذهنی رییس جمهور که هنوز مکشوف نشده است، نشان می دهد که ایشان تحقق وعده های انتخاباتی کابینه 24 میلیونی را با ترکیب این کابینه به همراه تغییرات دیگری که هنوز روشن نیست، عملی تر می داند. با شناختی که از ویژگی های شخصیتی و سیاسی رییس جمهور می توان حدس زد، به نظر نمی رسد ایشان به سهولت به تبیین این محیط سیاسی داخلی و فضای ذهنی ناشی از آن مبادرت ورزند، بلکه باید منتظر ماند تا نتیجه این انتخاب و وقوع رخدادهای دیگر در موازات آن این امر مورد آزمون قرار گیرد.

در گمانه زنی ها دربارۀ اعتدالی تر شدن کابینۀ پیشنهادی دوازدهم در مقایسه با کابینۀ پیشنهادی یازدهم، موضوع رعایت نظر مقام معظم رهبری از سوی پاره ای از رسانه ها و کارشناسان مطرح گردید.این موضوع در اولین فرصت از سوی دفتر ایشان تکذیب گردید. در عین حال جناب آقای خاتمی، رییس جمهور دولت اصلاحات از رعایت دغدغه های مقام معظم رهبری در انتخاب کابینه به عنوان یک ملاک سخن به میان آوردند. این داده ها و داده های متنوع دیگر نشان می دهد که رییس جمهور در برابر عواملی تعیین کننده و تغییراتی احتمالی در آینده قرار گرفته اند که بر پایه آن، این ترکیب دولت را با واقعیت تحقق وعده های انتخاباتی در دسترس تر می دانند.

به نظر می رسد با فرضیه این یادداشت، رییس جمهور روحانی با انتظار تغییرات در روابط سیاسی داخلی به سمت تحقق سیاست وفاق، آشتی ملی و همزیستی ملی و با هدف تحقق عملی کاهش مشکلات اساسی کشور همانند بیکاری، رکود اقتصادی و آسیب های رو به افزایش اجتماعی و فقر اقتصادی، دولتی جوان تر و اعتدالی تر را پذیرفته است. اگر توافق پشت صحنۀ مناسبات داخلی در نیل به همگرایی و همزیستی ملی، یک فرضیه باشد، می توان گفت ما در معرض فرضیۀ برجام 2 و این بار در مناسبات داخلی هستیم. برای آزمون این فرضیه به موازات ارزیابی کارشناسی پدیده، باید تغییرات مثبت در رفع موانع بر سر راه دولت دوازدهم را به شکلی که برای دولت یازدهم وجود داشت، پی گرفت. مخالفت و نقد سیاسی دولت توسط جناح سیاسی مقابل، امری طبیعی، ضروری و کارآمد است، اما باید منتظر ماند که آیا روند همگرایی بخشی از حاکمیت نظام با حناح سیاسی مقابل دولت، دستخوش تغییر خواهد شد. آیا واکنش صدا و سیما، جمعی از ائمۀ جمعۀ مراکز استان ها و نظایر آن که از اجزای رسمی نظام محسوب می گردند، به روند همزیستی و آشتی ملی خواهند پیوست؟ آیا برای نخستین بار شاهد استقلال نسبی و تدریجی جناح رقیب دولت، اصولگرایی و بخشی از حاکمیت رسمی نظام خواهیم بود؟ آیا انتظار می رود در طی دولت دوازدهم گشایشی در مسئله هایی همانند حصر، ممنوع التصویری، کنسرت، فضای مجازی و ترکیب و مدیریت شوراهای بالادستی حاصل گردد؟ آیا می توان انتظار داشت در طی دولت دوازدهم هیچ سفارت خارجی مورد تعرض قرار نگیرد؟ این موارد و مواردی دیگر در مجموع پس از مدتی با ارزیابی رگه های تغییرات احتمالی، می توان به آزمون این فرضیه پرداخت که آیا ترکیب کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم بر اساس تقویت شکل دهی برجام 2 در مناسبات داخلی بوده است. آنچه در کنار این فرضیه خودنمایی  می کند آن است که ویژگی شخصییت رییس جمهور روحانی، معرف ذکاوت، تعامل خلاق در ساختن محیطی اعتدالی است. مطابق با این فرضیه او به تغییراتی در محیط کلان سیاسی در خارج از قوۀ مجریه می اندیشد که به رغم اینکه فضای مجلس دهم از وی دولتی اصلاح طلب تر را مطالبه می کند، او برای تحقق وعده های انتخاباتی و کابینه 24 میلیونی، دولتی اعتدالی تر را سازمان داده است.

96/5/18

 

والسلام

علی اصغر کاکوجویباری

دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور

نویسنده: مدیریت سایت

اشتراک گذاری این نوشته

148 دیدگاه

 1. Treatment with a short course of broad spectrum antibiotics usually reduces the serum methylmalonic acid level in this scenario tamoxifen men In Experiment 1 n 24, data related to sexual behavior and that were collected using ovarian ultrasonography were recorded, and in Experiment 2 n 83 fertility was assessed after Flexible Time Artificial Insemination FxTAI

  پاسخ دادن
 2. Remove the syringe from the opened foil pouch and hold the syringe at a slight angle to the light lasix for congestive heart failure The binding stoichiometry in ITC was approximately equal to 1 1, indicating that all compounds bound to the active site Zn II as confirmed for a subset of interactions by SFA

  پاسخ دادن
 3. We have also analyzed ОІ catenin expression by immunohistochemistry to confirm that nuclear localization of ОІ catenin in the DP detected by immunofluorescence staining was not an artifact caused by the specific staining protocol S1A S1F Fig name for viagra A near fatal 1997 car accident in Washington, D

  پاسخ دادن
 4. allegra progesterone naturelle creme en pharmacie Interest rates are already very low and the Bank of Israelhas bought tens of billions of dollars the past five years, pushing foreign currency reserves to a record 80 billion buy cialis 5mg daily use Finally, one final clinical caveat though a certain medication may not cause a depressive syndrome in the general population, idiosyncratic reactions can occur as the result of genetic vulnerabilities and environmental stressors eg, concurrent medications

  پاسخ دادن
 5. Federico QxAnJBciuUsXZnsMbP 6 28 2022 zithromax 500mg Previous studies have shown an amelioration of hormonal abnormalities in women with PCOS after ovulation 8, so we further theorized that women who ovulated in response to treatment would also show more improvement in their hirsutism compared to those women who did not

  پاسخ دادن
 6. Patients with Renal Impairment In patients with renal impairment, the total daily dosage of minocycline should be decreased by either reducing the indicated individual patient doses and or extending the time intervals between the doses safe place to buy cialis online Adverse Reactions Leading To Discontinuation In Placebo Controlled Clinical Trials

  پاسخ دادن
 7. What side effects can this medication cause? Cautions.
  canadian pharmacy ltd
  Drugs information sheet. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

  پاسخ دادن
 8. Local: Allianz Parque, SГЈo Paulo (SP) Deixando de lado a brincadeira, entendo que as expectativas da torcida com a reconstrução do Botafogo fragilizaram o clube quando ele jogou em seus domГ­nios. Durante o ano foram montadas praticamente trГЄs equipes, sendo as duas primeiras de nГ­vel tГ©cnico baixo. Apenas na Гєltima janela de transferГЄncias, o alvinegro conseguiu contar com um elenco mais qualificado. Antes de iniciar a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil com o Flamengo, o SГЈo Paulo visita o Santos no prГіximo domingo (21) pelo Brasileiro. No mesmo dia o AmГ©rica-MG visita o Athletico-PR. Estados UnidosUniforme: 2Fornecedor: Nike Pandora Resultado do Jogo do Bicho 16:00, SГЈo Paulo, SP, 16hs – BANDEIRANTES de hoje. Mesmo com um homem a menos, o SГЈo Paulo segurou um empate por 2 a 2 com o AmГ©rica-MG, na noite desta quinta-feira (18), no estГЎdio IndependГЄncia, e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil, onde terГЎ o Flamengo como adversГЎrio. O Tricolor garantiu a vaga com a igualdade porque, na ida das quartas, venceu por 1 a 0 no Morumbi. As informações sГЈo da AgГЄncia Brasil. 
  https://mill-wiki.win/index.php?title=Futebol_ao_vivo_placar_em_tempo_real
  O Carioca estГЎ mais enrolado. A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) segue negociando com canais de TV a cabo e com o streaming. HГЎ ainda a possibilidade das TVs dos clubes terem exclusividade em algumas partidas nas quais as equipes forem mandantes. O campeonato nГЈo tem nem data certa para inicial. A da final muito menos. O jogo entre Brasil de Pelotas x GrГЄmio vai passar na Globo-RBS ao vivo com cobertura completa, e no Premiere, disponГ­vel de graГ§a para todo o estado do Rio Grande do Sul. O serviГ§o do Premiere estГЎ disponГ­vel por assinatura por operadoras de televisГЈo que oferecerem os canais, alГ©m do site (www.premiere.globo.com). Neste domingo (25), muitos internautas desejam saber sobre qual jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo. Por esse motivo, separamos uma matéria para mostrar a programação da emissora carioca. Veja agora!

  پاسخ دادن
 9. Image courtesy of Yardi Matrix (401) 375-3308 info@APEXManagementGroup.net AMG Realtors is a premier real estate company in Kenya on a mission to enrich the quality of every person’s life that we touch. 317-252-5830 (Office) If you are looking to move into a neighborhood with great schools, AMG Realty is here to help. Team members at AMG Realty have extensive knowledge when it comes to finding the right neighborhoods for you and your family, and can guide you through the process of finding the best schools in the area. Out-of-state real estate investors require the help of dependable local property managers to maintain their rental properties, interact with tenants, and handle some financial and regulatory matters.  No one else has everything you need under one roof. Our family of companies can assist you with property management, homeowner association management, and the maintenance and repair of your home or investment property. We’ve been innovating property management in Washington and Oregon since 1985.
  http://storiesbycalex.com/community/profile/marilynn2215486/
  MODE Real Estate Management Services recently joined TCN Worldwide, an international real estate services organization. MODE Real Estate/TCN Worldwide is headquartered in Scottsdale, AZ and is recognized as one of the leading private full-service commercial property management companies serving the Greater Phoenix Metropolitan Area. Most international commercial real estate transactions take place between corporations and may involve, lead to, or be a consequence of legal, design, urban planning, engineering, financing, and construction work. From a national government perspective, attracting foreign investment into real estate development projects can be a key priority for increasing country revenue and a key strategy for increasing the availability of national infrastructure and amenities.

  پاسخ دادن
 10. You’ve made some really good points there. I checked on the net for
  “강남안마”
  additional information about the issue and found most individuals will go
  along with your views on this site.

  پاسخ دادن
 11. Appreciation for taking the time to discuss this topic, I would love to discover
  more on this topic. If viable, as you gain expertise, would you object to updating
  the website with further information?“밤의전쟁” It is tremendously beneficial for me.

  پاسخ دادن

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *