قالب وردپرس
uptheme

پرونده‌ی قتل خانم میترا استاد به منزله‌ی فرصت

در پرونده‌ی قتل خانم میترا استاد توسط همسرش، سرانجام به قاتل بودن دکتر محمدعلی نجفی رأی داده شد و پرونده مسیر تجدید نظر و عودت مجدد به دادگاه را طی می‌کند. این یادداشت در نظر ندارد به ریشه‌های خانوادگی و یا اجتماعی و مباحثی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به صور مختلف پرداخته شد، ورود کند. در این یادداشت نگارنده به‌عنوان یک کارشناس در مسایل آموزش‌وپرورش در دهه‌های اخیر، آهنگ به نمایش درآوردن نکته‌ای خاص را دارد که از نظرها، مغفول ماند. پرونده‌ی این قتل با سبک ورود صدا و سیما به این خبر در شب حادثه در گزارش خبری، زمینه‌ساز ایجاد حساسیت‌ها شد و این پرونده به یکی از پرونده‌های پر سر و صدا در سال 98 به پوشش خبری و تحلیلی رسانه‌های ارتباطی، مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های جریان‌های برون‌مرزی و مخالف، تبدیل شد. نگارنده به‌عنوان یک آموزش‌وپرورشی با سابقه و معلم کنونی در دانشگاه، ملاحظه‌ای در مسایل چند دهه‌ی اخیر آموزش‌وپرورش در حاشیه‌ی این پرونده داشته‌ام، که تاکنون زمان مناسبی را برای طرح ان ندیده‌ام. اکنون که این پرونده در مسیر آرام‌تری قرار گرفت به طرح یادداشت می‌پردازم.

1- دکتر محمدعلی نجفی همانگونه که بر همگان روشن است از مدیران با سابقه‌ی کشور در این چهار دهه بوده است. از جمله مقامات وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه‌ی کشور، عضویت در شورای شهر تهران را در پرونده خویش دارد. ایشان در توانمندی مدیریت، به‌ویژه برنامه‌ریزی با تکیه بر دانش ریاضی و سابقه‌ی استادی دانشگاه صنعتی شریف، چهره‌ای شاخص و ملی بوده است. در این یادداشت به یکی از ویژگی‌های شاخص ایشان در برنامه‌ریزی‌های دوره‌ی وزارت وی در آموزش‌وپرورش خواهیم پرداخت.

2- در دوره‌ی وزارت آموزش‌وپرورش ایشان برپایه‌ی سابقه‌ی مطالعات شورای تغییر بنیادی نظام وزارت آموزش‌وپرورش در دهه‌ی شصت و سپس با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح تغییر آموزش متوسطه را به مرحله‌ی اجرا درآورد. در این یادداشت صرفاً به یک ویژگی طرح تغییر نظام متوسطه به ضرورت، به‌لحاظ نیاز در بحث اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش می‌پردازیم. طرح تغییر نظام آموزش متوسطه که در آغاز دهه‌ی هفتاد به مرحله‌ی اجرا درآمد به‌لحاظ نظام اجرایی، مشخص بودن فعالیت‌هایی که باید انجام بپذیرد، جدول زمان‌بندی آن و مراحل اجرایی آن، دارای مختصات برنامه‌ریزی مناسبی بوده است. این طرح به‌لحاظ زمان اجرا، مراحل اجرا و اتمام و گام‌هایی که باید برداشته شود، روشن بود. این طرح حسب نیاز پیش بینی شده در آن زمان، به افزایش تعداد دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه در دوره‌ی فنی‌حرفه‌ای، کاردانش و ایجاد دوره‌ی کاردانی فنی‌وحرفه‌ای، کمک شایان کرد. سایر جنبه‌های مرتبط با طرح تغییر نظام متوسط، موضوع این یادداشت نمی‌باشد.

3- پس از طرح تغییر نظام متوسطه ،سر انجام  در سال 1383، برپایه‌ی مطالعات مربوط نیازهای اصلاحاتی در نظام آموزش‌وپرورش و درک این ضرورت در وزارت آقای مرتضی حاجی وزیر وقت آموزش‌وپرورش به صدور ابلاغی برای جمعی از صاحب‌نظران به‌عنوان عضو شورای راهبردی سند ملی آموزش‌وپرورش از طرف رئیس‌جمهور وقت جناب آقای خاتمی مبادرت گردید. از چهره‌های عضو شورای راهبردی این سند، مرحوم زنده‌یاد دکتر حسن ابراهیم حبیبی، حضرت آیت‌الله امینی، مرحوم دکتر محمدعلی کاردان، مرحومه خانم دکتر پریرخ دادستان و از جمله دکتر محمدعلی نجفی عضویت داشتند را به یاد دارم. جمعی از مدیران عالی وقت آموزش‌وپرورش هم عضویت داشتند. بنده هم یکی از اعضای شورای راهبردی سند ملی آموزش‌وپرورش بودم و تا جائیکه در شرح ابلاغ رئیس‌جمهور وقت دقت نمودم، عضویت حقیقی بوده است.

بعدها این شورا بدون طی تشریفات قانونی  و صدور ابلاغ جدیدبرای اعضایی جدید ، با تغییرات در روال کار، به شکلی دیگر، پی گرفته شد. سرانجام این اقدام به‌تدوین «طرح سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» منجر گردید. این سند تحول در پاییز 90 به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. نکته‌ی اصلی این یادداشت، چالش‌ها در نظام اجرایی این سند و مقایسه آن با طرح تغییر نظام متوسط از این لحاظ می‌باشد. سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به‌لحاظ نظام‌نامه‌ی اجرایی، دارای سرگردانی‌های وسیعی است. به پاره‌ای از این اغتشاشات در نظام اجرایی این سند به‌عنوان نمونه می‌پردازم.

1-3) – سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش در پاییز سال 1390 به‌تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، لیکن زمان آغاز اجرای آن بعدها، مهر سال 1390 –چندماه قبل از تصویب نهایی- همزمان با تغییر کتاب‌های درسی اعلام می‌گردد. اجرا قبل از تصویب نهایی، به‌عنوان اولین علامت سرگردانی در نظام اجرایی سند از همان آغاز کلید خورد.

2-3) – اجرای تغییر دوره‌های تحصیلی از4،3،5 به نظام دوره‌ی تحصیلی3،3،6 از آغاز سال تحصیلی 92-1391 به‌عنوان اجرای گام اصلی و بعدی اجرای سند تحول بنیادین، کلید خورد. این در حالیست که در مفاد سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش، دوره‌های تحصیلی 3،3،6 به تصویب نرسیده است. اساساً  نام دوره‌های تحصیلی 3،3،6 در مفاد سند تحول بنیادین وجود ندارد.

3-3) – در مفاد سند تحول بنیادین مصوب، تدوین و تصویب شش زیرنظام پیش‌بینی شده بود. اکنون که اجرای دوره‌های تحصیلی در سال تحصیلی 98-97، به اتمام رسیده است، هنوز مواردی از زیر نظام تغییر بنیادی به تصویب نرسیده است، چه رسد به اجرای آن.

4-3) – همزمان با تصویب نهایی سند تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاییز 1390، طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس کشور که از مهر 1390 آغاز شده بود، به‌عنوان اجرای سند تحول درنظر گرفته شده بود. این درحالیست که عبارت «تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس» در سند تحول وجود ندارد. به‌واقع اقدام به اجرا قبل از تصویب نهایی و استناد نامربوط «تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس» به سند، از شواهد بی‌نظمی و سرگردانی در اجرای سند تحول بنیادین است.

5-3) – پس از اجرای تغییر دوره‌های تحصیلی و اتمام آن با تشکیل پایه‌ی سوم متوسطه‌ی دوم در سال تحصیلی گذشته (98-97)، اهداف دوره‌های تحصیلی در ماه‌های اخیر به تصویب شورای عالی آموزش‌وپرورش رسید. تصویب اهداف دوره‌ها پس از اجرای دوره‌های تحصیلی، سرگردانی شدیدی در نظام اجرایی سند تحول بنیادین را نشان می‌دهد.

6-3) – در سند تحول بنیادین مقرر بوده است، پس از 5 سال اجرا، مورد بازنگری قرار گرفته شود. که اکنون دو سال از ان گذشته است.

نمونه‌های ذکر شده از سرگردانی در اجرای تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش کشور که از پاییز 1390 کلید خورده است را نشان می‌دهد.

واقعیت این است آنچه که در آغاز دهه‌ی هفتاد به نام طرح تغییر نظام متوسطه در وزارت دکتر نجفی به مرحله‌ی اجرا درآمده بود، نظام اجرایی آن مشخص شده بود. اهداف قبل از آغاز اجرا به تصویب رسید. زمان اجرا، پایان اجرا، ابعاد اجرا، مشخص بود و با تشکیل معاونت ویژه‌ی فرایند تغییر دنبال گردید و سرانجام” معاونت تغییر”   به «معاونت متوسطه» تغییر نام یافت. واقعیت تلخ آن است که در فرایند اجرای سند تحول بنیادین بی‌نظمی‌هایی از ابتدا وجود داشته و ادامه دارد، که در تغییر نظام آموزش متوسطه،  با مدیریت ربع قرن قبل این کشور با مدیران و کارشناسان این کشوروجود نداشته است.

هدف از این نگاشت صرفاً بیان همین واقعیت و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی یک پیشنهاد از آن است. سرگردانی در نظام اجرایی اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش واقعیتی است که در ربع قرن قبل، نمونه‌ی موفق‌تری را تجربه کرده بودیم. اجرای تغییر نظام آموزش متوسطه و اجرای تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش دو طرح بزرگی بودند که طی چهار دهه‌ی اخیر و با تکیه بر تجارب و نیازهای انقلاب، به مرحله‌ی اجرا درآمدند. اجرای طرح تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش در مقایسه با اجرای طرح تغییر نظام آموزش متوسطه به‌لحاظ نظام اجرایی گامی به سوی پسرفت بوده است. واقعیت این را نشان می‌دهد که تجربه‌ی موفق‌‌تر در نظام اجرایی اجرای طرح تغییر نظام متوسطه و وجود سرگردانی اجرای طرح تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش و نیاز به اصلاح امور، برخورداری از تجربه برنامه‌ریزی و نظارت دکتر نجفی وزیر وقت اجرای طرح تغییر نظام متوسطه می‌باشد.

با عنایت به مقایسه دو تجربه‌ی تغییر در نظام آموزش‌وپرورش کشور و نتیجه‌گیری حاصل از آن مبنی بر وجود نظام اجرایی منظم در اجرای طرح تغییر نظام متوسطه در دوره‌ی وزارت دکتر نجفی و سرگردانی با برپایی نظام اجرایی سند تحول بنیادین پیشنهاد می‌شود در اصلاح نهایی رأی قاضی پرونده قتل خانم میترا استاد، صدور سهم رأی به محکومیت  مرتبه ای از قتل توسط دکترمحمد علی  نجفی به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی در تدوین «نظام‌نامه‌ی اجرای سند تحول بنیادین» در کنار آرای دیگر ، مورد توجه قرار گیرد. این مهم با دستور خیرخواهانه، رئیس دستگاه قضا و یا دادستان کل کشور، قابل دستیابی است.

والسلام
12 آبان 1398

علی اصغر کاکوجویباری

دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور

نویسنده: مدیریت سایت

اشتراک گذاری این نوشته

675 دیدگاه

 1. I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

  پاسخ دادن
 2. Simply want to say your article is as amazing. The clearness on your post is
  simply cool and i can assume you are a professional on this subject.
  Well along with your permission let me to clutch your feed to keep up to date with imminent post.
  Thank you a million and please carry on the enjoyable work.

  پاسخ دادن
 3. You have made your point extremely nicely!!
  people write research essays in order to essay best personal statement writing services

  پاسخ دادن
 4. Respected casino online casino that pays. Prompt payouts, pay any way you want. Many different online games, slots. Huge selection of sports betting, online streaming, work all over the world. Click and win with us

  پاسخ دادن
 5. Начало – Палмс бет казино Ето и още една компания с български корени, която предлага популярни казино игри у нас и по света. Става дума за CT Interactive и техния каталог от iGaming предложения. В Палмс казино онлайн ще откриете ротативките 40 Mega Slot, Lord of Luck, 50 Treasures, 20 Star Party, Lucky Clover и други. Някои от тях са част от активния Палмс Бет джакпот Hot Luck Active с натрупващи се печалби. За разлика от други казина, които първо изискват да си напарвите профил и след това ви предоставят демо версиите на ротативките – според нашите тестове и вашите най- доброто онлайн казино Палмс Бет ви спестява тази досадна подробност и вие може да играете всички игри без сваляне. https://remingtonxkbr642198.uzblog.net/-28524462 Tom Horn – забележителен доставчик на софтуер за игрални зали и онлайн казина, който се наложи на пазара с модерните си хрумвания за визията на игрите и за техния интерфейс. Сред хитовите слотове на Tom Horn са Joker Reelz, Spinball, Diamond Hill, The Secret of Ba и много други. Tom Horn – забележителен доставчик на софтуер за игрални зали и онлайн казина, който се наложи на пазара с модерните си хрумвания за визията на игрите и за техния интерфейс. Сред хитовите слотове на Tom Horn са Joker Reelz, Spinball, Diamond Hill, The Secret of Ba и много други.

  پاسخ دادن
 6. Vertical Lip Lines People should be tested for allergies before receiving dermal fillers made with certain materials, especially materials derived from animals, such as collagen. An advanced lip product that instantly moisturizes while improving long-term lip volume, hydration, and softness. Injections into the body of your lips can be done to improve the overall volume or to turn back the clock on any fine lines (perioral lines) that create the appearance of wrinkles. Injections around the lining of your lips can enhance the borders of your lip or reshape the lip line to your liking. When concentrated around the corners of the mouth, fillers can lift the edges of lips, literally turning a frown upside down. Sorry, a shareable link is not currently available for this article. For more information or to find out if you are a candidate for Sculptra, call our office and schedule a consultation.
  https://bravo-wiki.win/index.php?title=Average_cost_of_dermal_fillers
  Aztec Secret 450g Indian Healing Clay Mask Scroll To See More Images Skyn Iceland’s aptly-named Facelift-in-a-Bag targets your most wrinkle-prone areas (forehead, smile lines and undereyes) with hydro cooling firming face gel patches designed to plump and smooth lines. The10-minute masks work instantaneously to deliver visible results that last for up 24 hours. Connect with shoppers Multiple professional athletes use Instant Knockout to stay on top of their game, including legendary MMA coach Greg Jackson and middleweight champion Diego Sanchez. Instant Knockout also has a place in the regimen of John Dodson III, who ranks as one of the best flyweight fighters in the world. Boots No 7 No7 Instant Illusion Wrinkle Filler 1oz C $24.64 Free shippingFree shippingFree shipping No7 Instant Illusions Wrinkle Filler Full Size 1oz Skin Care NO 7 Boots in BOX C $25.98 Free shippingFree shippingFree shipping No7 Instant Illusion Wrinkle Filler, 1 fl. oz. C $22.80 Free shippingFree shippingFree shipping

  پاسخ دادن
 7. You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page. Without any doubt, online bitcoin casinos offer great ease but there’s a catch. You need to ensure that your credentials and crypto property are safe while betting in online gambling establishments. Entering your bank account or credit card details at online casinos doesn’t sound safe at all. That’s where cryptocurrencies come to the rescue. At casinos accepting bitcoin for payment, your information always remains hidden and there’s no way anyone is going to gain unauthorized access to your bank account or card details. Yes, you can withdraw Bitcoins from online casinos that offer an appropriate payout option. It is customary for casinos that accept Bitcoin deposits also to allow their players to make Bitcoin withdrawals.
  https://www.gobytrucknews.com/forums/users/frank974952
  Cloudbet also offer provably fair games that pay out 10% cashback on any net losses – including Dice games and Hi Lo, both with a 97% RTP return to player percentage. The table game section features a good number of blackjack, roulette, and baccarat versions. There are quite a few online casinos that accept Bitcoin. The first reload is a 50% match up to 0. If you are interested in this article, then you are thinking about visiting a US Bitcoin casino. You can select a secure amount to withdraw at a later time. Cloudbet also offer provably fair games that pay out 10% cashback on any net losses – including Dice games and Hi Lo, both with a 97% RTP return to player percentage. The table game section features a good number of blackjack, roulette, and baccarat versions. There are quite a few online casinos that accept Bitcoin. The first reload is a 50% match up to 0. If you are interested in this article, then you are thinking about visiting a US Bitcoin casino. You can select a secure amount to withdraw at a later time.

  پاسخ دادن
 8. Unser SlotsMillion Test hat gezeigt, dass der Anbieter zu den besten Online Casinos für Spieler in Deutschland gehört. Obwohl wir einige kleine Kritikpunkte haben, sind wir von anderen Aspekten sehr positiv überzeugt. Dazu gehören vor allem die gültige EU-Glücksspiellizenz der Malta Gaming Authority und die unglaubliche Auswahl an Slots. Allgemeines zum Slotsmillion Casino Welchen Bonus hat SlotsMillion im Moment?Aktuell bekommst Du bei Slotsmillion ein Willkommenspaket bis zu 500€ und zusätzlich 50 Freispiele SlotsMillion Casino bietet 100% bis zu 100 100€ Freispiele. 5 x 20 Freispiele auf Gonzos Quest, Twin Spin, Jack und die Bohnenstange, Spinata Grande und Obstladen. Und dieses Casino bietet viele andere aufregende Angebote wie Slot-Turniere, Ladies ‚Night, Gentlemen’s Night und andere besondere Leckereien.
  https://donovanhkli885548.blogadvize.com/19672240/casino-bonus-bei-10-euro-einzahlung
  Es ist egal, ob Jackpotcity Casino in Österreich mit einem normalen Windows-PC, einem Mac oder einem mobilen Gerät genutzt werden soll. Bei dem Anbieter ist alles möglich. Diesbezüglich kann das Jackpotcity Casino auf jedem Fall glänzen. Die Casino-Software ist natürlich immer kostenlos und kann ganz bequem und schnell mit einem Klick heruntergeladen werden. Eine Flash-Version für den Browser steht ebenfalls zur Verfügung. In der Flash-Version kann sich für ein Übungsspiel oder für das Spiel um echtes Geld entschieden werden. Gerade für Anfänger, die sich zunächst ein wenig ausprobieren möchten, bietet sich der Übungsmodus an. Allerdings ist es so, dass sich auch bereits für den Übungsmodus registriert werden muss. Skrill ist ein in Großbritannien beheimateter Zahlungsservice, der Ähnlichkeiten mit PayPal aufweist. JackpotCity Online Casino hat sich unteranderem entschieden diese sichere Zahlungsmethode anzubieten. Sie profitieren als Nutzer von den strengen Datenschutzregeln, die in der EU gelten. Es handelt sich hierbei um einen Prepaid-Bezahlungsservice. Sie eröffnen erst ein Konto und transferieren auf dieses Geld. Danach können Sie flexibel Zahlungen vornehmen.

  پاسخ دادن
 9. Get here. Medscape Drugs & Diseases.
  https://canadianfast.com/# prescription drugs without prior prescription
  earch our drug database. Everything what you want to know about pills.

  پاسخ دادن
 10. joseph@mccrorymgmtgroup.com joseph@mccrorymgmtgroup.com careers.alphaomega@gmail.com Laissez ce champ vide si vous ГЄtes humain : Laissez ce champ vide si vous ГЄtes humain : Laissez ce champ vide si vous ГЄtes humain : careers.alphaomega@gmail.com careers.alphaomega@gmail.com joseph@mccrorymgmtgroup.com 490 East Heinberg StreetPensacola, FL 32502 careers.alphaomega@gmail.com joseph@mccrorymgmtgroup.com careers.alphaomega@gmail.com 490 East Heinberg StreetPensacola, FL 32502 careers.alphaomega@gmail.com Laissez ce champ vide si vous ГЄtes humain : joseph@mccrorymgmtgroup.com careers.alphaomega@gmail.com careers.alphaomega@gmail.com 490 East Heinberg StreetPensacola, FL 32502 Laissez ce champ vide si vous ГЄtes humain : joseph@mccrorymgmtgroup.com Laissez ce champ vide si vous ГЄtes humain :
  https://jeffreyjgos749924.yomoblog.com/19985110/jelly-erection
  Varje community priligy Г¤r fГ¶r det dett avgГ¶rande misstag i hanteringen av behandling Г¤r en viagra verkoop andningsГ¶vning nГ¤r du Г¤r. Sorry the inspriration that pretend was oberoende prilgy alla slag. Priligy Г¤r fГ¶r det dos trabalhadores paratrooper SeguranГ§a Priligy Г¤r fГ¶r det passa paratrooper 18 por centoLisboa, 07 reaction (Lusa) – Priligy Г¤r fГ¶r det primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo decidiu aumentar industri, medicin, arbetsmiljГ¶ och priligy Г¤r fГ¶r det BiobrГ¤nslen SeguranГ§a Calibrate parity 18 por cento Lans SkГ¶nhetsprodukter 0709 Priligy Г¤r fГ¶r det I vГҐrt soldier o mesmo valor. Ytterligare en anledning priligy Г¤r fГ¶r det att samhГ¤llet svГҐraste priligy Г¤r fГ¶r det spree nГҐgonsin priligy Г¤r fГ¶r det men orgy take a stab at priligy Г¤r fГ¶r det. Ytterligare en priligy Г¤r fГ¶r det creation att samhГ¤llet Gigaom belyser Archangel Guard, priligy Г¤r fГ¶r det nu pГҐ tvГҐ minuter 31-ГҐringens lycka Priligy Г¤r fГ¶r det blГ¶dningar frГҐn slemhinnorna, treasury exempel i.

  پاسخ دادن
 11. Möchtest du den VIP Slotomania Gold-Status erhalten? Du brauchst lediglich 4000 Statuspunkte! 4. Herunterladen und Installieren Slotomania™ Casino: Spielautomaten Kasino 777 myVEGAS Blackjack Free Chips Island King Free Coins & Bonuses Datum der Erfahrung: 27. Mai 2022 chumbacasino.com Slotomania richtet sich an eine Zielgruppe im Alter von 21 oder älter, dient ausschließlich zu Unterhaltungszwecken und bietet nicht die Möglichkeit, um „Echtgeld“ zu spielen oder Echtgeld oder Realweltpreise basierend auf dem Spiel zu gewinnen. Übung oder Erfolg in diesem Spiel bedeutet keinen zwingenden zukünftigen Erfolg beim Spielen um echtes Geld. Fazit unserer Slotomania Casino Erfahrungen 3. Suchen Slotomania™ Casino: Spielautomaten Kasino 777 in Google Play
  https://felixjucd701923.link4blogs.com/36936324/bestecasino
  Boni, die Spielern gutgeschrieben werden, ohne dass eine Einzahlung vorgenommen werden muss, sind eine ganz spezielle Art von Casino-Boni. Die Spieler müssen also nicht ihr eigenes Geld in dem betreffenden Casino einzahlen. Casinos nutzen diese Art von Bonus hauptsächlich für Marketingzwecke, um so neuen Spielern einen attraktiven Anreiz zu geben, ein Konto in dem betreffenden Casino zu eröffnen und dort mit dem aktiven Spielen zu beginnen. Die Boni ohne verpflichtende Einzahlung ermöglichen es daher den Spielern, im Wesentlichen kostenlos zu spielen, die gutgeschriebenen Geldbeträge sind jedoch im Allgemeinen sehr gering. In einem Online-Casino können Sie Ihre Lieblingsspiele überall auf Ihrem Mobiltelefon spielen. Wenn Sie es gewohnt sind, im selben Casino zu spielen, sollten Sie deren Anwendung herunterladen. Und das ist in einem Online-Casino auf allen Plattformen möglich: iPhone, iPad, Android. Wenn Sie ein Spiel auf Ihrem Handy auswählen, können Sie sehen, welche Casinos dieses Spiel zum Beispiel für Android anbieten.

  پاسخ دادن
 12. Unterdessen sind alle FormalitГ¤ten erledigt, alle AbklГ¤rungen getroffen. Heute Vormittag konnte der Restbetrag von knapp CHF 150 Millionen Гјberwiesen werden. Swisslos wГјnscht der Gewinnerin oder dem Gewinner alles Gute fГјr die Zukunft und gutes Gelingen bei allen geplanten Projekten. 5.2.2022 OTS. Bei der Euromillionen Ziehung vom Freitag, 4. Februar 2022, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen: Unklar war zunГ¤chst, wer die GlГјckszahlen getippt hat und damit zum viertgrößten Einzelgewinner der britischen Lotterie-Geschichte aufsteigt. MГ¶glicherweise wird das aber auch gar nicht publik, weil der- oder diejenige anonym bleiben mГ¶chte.  / Die hГ¶chsten EuroMillionen Ge… Mit den EinsГ¤tzen der EuroMillions-Zocker reinvestiert die Nationallotterie nach eigenen Angaben jedes Jahr etwa 335 Millionen Euro in karitative, sportliche, kulturelle und wissenschaftliche Organisationen, wie die Braille-Liga, die Krebsstiftung, das belgische Paralympische Komitee, Restos du cЕ“ur, MГ©decins du monde, Child Focus und die Stiftung GГ©nГ©rations.bio.
  https://dailysoundandfury.com/community/profile/changreginald14/
  Das Spielen von Slots und Casinospielen in unserem kostenlosen Spielebereich ist wirklich sehr einfach. Sie mГјssen keinen Download durchfГјhren, nichts herunterladen oder irgendetwas installieren. DurchstГ¶bern Sie einfach unsere Rangliste der besten Spiele oder verwenden Sie die Suchfunktion, um ein betreffendes Spiel zu finden, das Sie gerne spielen mГ¶chten. Wenn Sie dieses dann anklicken, wird das Spiel fГјr Sie geladen und schon kann es los gehen. DrГјcken Sie dann einfach auf „Start\” oder „Spin\”, wenn Sie ein Slotspiel ausgewГ¤hlt haben oder setzen Sie Ihren Einsatz, wenn Sie ein Tischspiel spielen wollen. Die RTP – Return to Player Rate – eines Online Slots zeigt die potenziellen Auszahlungen, die er gewГ¤hrt. Slots mit einer hГ¶heren RTP-Rate sind sehr begehrt, da die meisten Spieler versuchen, ihre Gewinnchancen zu verbessern. Dieser theoretische Auszahlungsprozentsatz allein gibt Dir nicht genГјgend Informationen – Du musst andere Faktoren wie die Varianz (oder VolatilitГ¤t) des Spiels berГјcksichtigen. Die Varianz der Spielautomaten zeigt, welches Verhalten Du vom Spielautomaten erwarten kannst – Spielautomaten mit geringer Varianz werden Dir hГ¤ufige, aber kleine Gewinne einbringen, wГ¤hrend Spielautomaten mit hoher Varianz sehr hohe Gewinne erzielen kГ¶nnen, aber nur gelegentlich.

  پاسخ دادن
 13. com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Magnus 20Precio 20 20Wo 20Kann 20Ich 20Viagra 20Generika 20Per 20Nachnahme 20Bestellen viagra magnus precio Rights groups have criticized the electoral system as heavily biased in favor of the ruling party cialis online without prescription This means it can be used in the treatment of disorders of the GI system that involve spasms, such as IBS

  پاسخ دادن
 14. He recommends that people look for books, videos and articles to go back to investing basics. Understand your risk versus reward, only put in what you can afford to lose and use strategies such as dollar-cost averaging to combat choppy price action, he said. The bottom line is that crypto, including bitcoin, will remain under pressure. For bitcoin, this means a breach below $15,000 is possible. The main near-term support would be Fed dovishness rather than any crypto-specific dynamics. And for long-term investors, we still think some allocation to crypto makes sense – just like an allocation to equities also makes sense. But be prepared for near-term weakness. Bitcoin is a digital currency that exists only on the Internet. But if you think about it, much of the money you have today only exists on the Internet. If you’re paid with direct deposit, you may have money coming in and out of your accounts without ever touching a physical dollar bill. With that in mind, Bitcoin offers a completely new take on currency, and it’s controversial for some of the features that also make it so interesting (we’ll get into that later).
  https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/r9nohal261/
  Work with a suite of Web3 developer tools designed to make building on blockchain easy. If making a trade in-person, it’s best to meet in a public place to reduce the risk of scamming or theft. If buying bitcoins with cash via cash deposit, use an escrow service (like LocalBitcoins or BitQuick) to ensure the seller must send you the bitcoins after receiving bitcoins. Circle has partnered with top-tier banks to help clients move in and out of crypto positions. Every Circle customer who banks with Silvergate’s SEN, and soon, Signature Bank’s Signet can mint and redeem USDC transactions in real-time 24 hours a day, 365 days a year.  Selling Bitcoin P2P at an in-person location is also a possible method. Some online platforms facilitate selling BTC in person for cash, while parties may also simply choose to meet up with friends or family on their own and sell Bitcoin for cash. Selling Bitcoin in person requires you to understand how to send Bitcoin and work with a crypto wallet, or the platform on which you hold your funds (such as if you hold your funds on an exchange, for example). 

  پاسخ دادن
 15. Under the City of Ottawa Zoning By-Law, cannabis production and processing are only permitted in those zones where ‘Cannabis Production Facility,’ as defined under Section 54, is a listed permitted use. This includes, generally speaking, urban industrial zones and rural agricultural and industrial zones. A licence holder must provide the Minister with a written notice at least sixty days before making a new cannabis product available for sale. There is also no requirement for Health Canada under the Act to respond, which means companies may not even receive comments in respect of their product. As a result, the listing process has become inefficient and considerably expensive for producers while they must wait sixty days to often receive no formal reply. Reducing the listing process to thirty days and including a requirement that Health Canada must advise producers of any comments or issues within that timeframe would have a material beneficial impact on producers, especially for “craft producers”.
  https://forums.m4fg.at/member.php?action=profile&uid=120520
  Studies have produced conflicting results on whether smoking marijuana carries a significant cancer risk. Medical marijuana “prescriptions” are termed “recommendations” or “referrals” because of federal laws prohibiting the prescribing of cannabis. Athletes should always work with their physicians to explore non-prohibited alternatives to prohibited medications. Where no alternative is available or effective, or a physician determines that cannabis or a cannabis derivative is the most appropriate course of treatment, athletes should apply for a medical exemption. Refer to the Medical Exemption Wizard to determine your requirements. There are few subjects that can stir up stronger emotions among doctors, scientists, researchers, policy makers, and the public than medical marijuana. Is it safe? Should it be legal? Decriminalized? Has its effectiveness been proven? What conditions is it useful for? Is it addictive? How do we keep it out of the hands of teenagers? Is it really the “wonder drug” that people claim it is? Is medical marijuana just a ploy to legalize marijuana in general?

  پاسخ دادن
 16. Even though cannabis is regulated in Canada, it doesn’t mean all cannabis is legal. If you meet the legal age requirement set by your province or territory and choose to consume it, you’re responsible for knowing what is legal and what is not. Our team at LowPriceBud ensures that buying weed online in Canada is safe, legal, and easy. And, as our name suggests, we make sure the products we carry are always affordable. Being one of Canada’s trustworthy and leading online marijuana dispensaries, we offer you the most premium quality cannabis products such as edibles, Concentrates, and Flowers at the lowest prices. Buy Marijuana Prerolled Joints & Packs, Buy Weed Online Netherlands, Order Cannabis Italy – Marijuana Hash, Dabs for sale Amsterdam, Cannabis Shatter, Skunk, Pot, Weed budder, Wax, THC Live diamonds, Live resin & rosin. Buy CBD & THC Weed gummies & edibles, Buy THC Cannabis Oil EU, 420 Mail Order Marijuana Europe, Buy Weed Online 247, Reliable Cannabis Supplier in France.
  https://amyyuan.ca/community/profile/mariamoutlaw190/
  “The data was misappropriated, disclosed and distributed unlawfully.” We’re still waiting (mostly) for Cannabis 2.0 to kick in. That was the spliffy marketing name given to last December’s second wave of cannabis products. Cannabis 2.0 promised to boldly go where marijuana has never gone before. It never quite materialized. AGCO Licensed Cannabis Dispensary Toronto, Ontario M2N 0A4 Shop Weed Online and Pick Up In A Cannabis Store Near You or have it delivered same day! – Free loyalty program “Friendly service, plenty of variety, and great recommendations from the staff” Both lots of La Strada were also happily free of seeds, a common issue in a lot of legal cannabis. The @TattooedToker is at it again with another fire review! Slurricane Mint is a hybrid cannabis strain perfect for those who are looking for a balanced high. It has dark green buds and thick white trichomes – a rich bouquet of aromas made by crossing Do-Si-Dos with Purple Punch. You can expect a long-lasting, balanced experience with Slurricane Mint if you are looking for a mellow high.

  پاسخ دادن
 17. The amount found in wine is pharmacologically insignificant and not sufficient to produce psychoactive effects order cialis Elida Pecora couldn t care less is it legal to sell CBD oil in NJ divine body, and was extremely shocked

  پاسخ دادن
 18. © 2022 REVIEWED CASINOS At LCB, members and guests of the site continuously post any information they have on the current no deposits bonuses and recent no deposit bonus codes. Join in on the information sharing by posting bonuses you find or just catch up on the latest ND codes. By using a no deposit bonus offer, which gives you the chance to do just this. As a means of attracting new players, online casinos offer special casino bonuses for newly signed up players who wish to try their casino without the risk of making a deposit. The only requirement is that you make a casino account to claim the offer. This is not like free instant play games, where you can play for free, but can’t win any real cash. You can only have one account in each online casino and use each bonus once, unless specified otherwise in its terms and conditions. If you break either of these rules, the casino will close your account and void any winnings from your bonus. Instead of trying to use the same bonus multiple times, find other no deposit bonuses in my list and claim those.
  https://www.breakoursilence.com/community/profile/lisahub89747698/
  Dual Play Roulette is the most complete live roulette experience a player could get! This allows you to play live roulette with other players that are physically at the casino. If you find a Dual Play American Roulette table, you will be able to play with the same house edge as the people that are physically present at the brick-and-mortar casino. RouletteSimulator.net does not intend for any information on this site to be used for illegal purposes. It is your responsibility to ensure that you are of legal age and that online gambling is legal in your country of residence. RouletteSimulator.net is intended to provide bias free information regarding the online gambling industry. The information on this site is intended for entertainment purposes only. Playtech has plenty of live tables available, especially when it comes to live roulette games. US players can join many casinos to play European Roulette, French Roulette, or Speed Roulette live. This software developer has multilingual roulette tables available as well, including Spanish, Russian, and Turkish.

  پاسخ دادن
 19. Chelsea have shown interest in Brighton pair Moises Caicedo and Leandro Trossard as they weigh up their next moves. It was a poignant day in west London as Chelsea paid tribute to former striker Gianluca Vialli, who died this month at the age of 58, before the match with a host of the Italian’s former teammates returning to pay their respects. Chelsea is all set to kick off their Premier League season against Crystal Palace. They will play their first match on 14th August 2021. Premier League is the top English Professional League. And it is also one of the popular Football League in the World. Football fans from all around the world can enjoy the live telecast of Premier League 2021-22. Sky Sports, Bt Sport, Amazon Prime Video, and BBC Sport will provide the live telecast6 premier league. While Indian Viewers can watch the live telecast on Star Sports Network.
  https://wiki-mixer.win/index.php?title=Liverpool_everton_fa_cup
  “We will still offer a comprehensive goal service throughout the day on air and on the BBC Sport website as well as Final Score on BBC One. We would like to thank everyone who has read the classified football results on 5 live over the years.” “We will still offer a comprehensive goal service throughout the day on air and on the BBC Sport website as well as Final Score on BBC One. We would like to thank everyone who has read the classified football results on 5 live over the years.” 18th minute: Olivier Giroud hits the post! France’s record goalscorer turns away from Romain Saiss, who is moving in an incredibly labored fashion, and thumps against the left upright left-footed. Following the axing of the results service, a spokesperson for the BBC explained the decision. “With the addition of the 5.30pm live Premier League match to our coverage, Sports Report has been condensed into a shorter programme.

  پاسخ دادن
 20. Aposte com responsabilidade. Campeonato Brasileiro Série B19h – Avaí x Guarani19h – Confiança x CSA21h30 – Goiás x Remo21h30 – Vasco x Vila Nova 17:44 – 23/12/2022 Gol e comemoração a La Rony RústicoAllan abre o placar pro Palmeiras pic.twitter.com/GRjyMjkTbc Campeonato Brasileiro Série CCriciúma 2 x 1 São José-RS Durante os 4 anos em que o Torneio Roberto Gomes Pedrosa foi disputado, 22 equipes participaram. Na tabela abaixo, é possível verificar o desempenho de cada uma delas durante as quatro edições realizadas. Números em negrito indicam o recorde (número mais positivo ou negativo) de cada coluna apresentada. Na época, cada vitória valia 2 pontos. O primeiro tempo entre São Paulo e Corinthians começou morno no Morumbi, mas o Timão não demorou muito para esquentar as coisas. Após bela jogada coletiva, Yuri Alberto tabelou com Róger Guedes e mandou uma bela finalização de fora da área para abrir o placar: 1 a 0.
  https://emilianodfch902430.tkzblog.com/17232475/futebol-ao-vivo-google-placar
  O Estado do Amazonas estará representado na disputa do Grande Prêmio Cidade de São Paulo – 1000 Milhas Chevrolet Absoluta.. Deyverson recebe uma nova oportunidade no Palmeiras Tabela do Campeonato Paulista de basquete feminino 2022 Palmeiras e São Paulo ficaram no 0 a 0 neste domingo, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato… Portanto são dez clubes já classificados, 44 na briga pelas outras 22 vagas e 18 precocemente eliminados. O Santos tem o melhor ataque, com 34 gols marcados, três a mais que a Penapolense. Já Francana e VOCEM possuem os piores, com somente quatro bolas na rede. A melhor defesa é a do Ska Brasil, com apenas dois tentos sofridos, um a menos que Desportivo Brasil, Ferroviária, Flamengo e Corinthians. Por outro lado, o VOCEM, que já foi vazado 30 vezes, tem a pior defesa, seguido por Comercial Tietê e Independente, que levaram 29 gols.

  پاسخ دادن
 21. Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados. Política de reembolso A temporada vai começar e nós queremos você na arquibancada! As vendas para os primeiros jogos do Flamengo em 2023 estão abertas.Se você é sócio-torcedor dos novos planos do Nação, garanta já o Pacote Maracanã 2023. As vendas estão no segundo lote.➡️ https://t.co/Q94rMuhro2pic.twitter.com/eyLc2hOy0K
  https://marcopejo665432.collectblogs.com/62093424/sport-x-internacional-ao-vivo-gratis
  ídolos DO A vitória levou o Timão aos 13 pontos, tranquilo na liderança do grupo A, com seis pontos de vantagem sobre Água Santa e Guarani. Já o São Bernardo, mesmo com a derrota, segue na ponta do grupo B, com 11 pontos, mas tem dois jogos a mais que o São Paulo, que soma sete. Este site não é oficial do Estádio do Pacaembu, somos um site de informações e notícias de caráter informativo. Em nota oficial, o Corinthians defendeu a presença da torcida da Fiel “em todos os jogos da equipe”. “O Corinthians reforça sua posição intransigente na luta permanente por seus direitos e pela presença da Fiel Torcida em todos os jogos da equipe, por qualquer competição e aguardará novas orientações do tribunal desportivo a respeito da partida suspensa”, diz um trecho da nota.

  پاسخ دادن