قالب وردپرس
uptheme

پرونده‌ی قتل خانم میترا استاد به منزله‌ی فرصت

در پرونده‌ی قتل خانم میترا استاد توسط همسرش، سرانجام به قاتل بودن دکتر محمدعلی نجفی رأی داده شد و پرونده مسیر تجدید نظر و عودت مجدد به دادگاه را طی می‌کند. این یادداشت در نظر ندارد به ریشه‌های خانوادگی و یا اجتماعی و مباحثی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به صور مختلف پرداخته شد، ورود کند. در این یادداشت نگارنده به‌عنوان یک کارشناس در مسایل آموزش‌وپرورش در دهه‌های اخیر، آهنگ به نمایش درآوردن نکته‌ای خاص را دارد که از نظرها، مغفول ماند. پرونده‌ی این قتل با سبک ورود صدا و سیما به این خبر در شب حادثه در گزارش خبری، زمینه‌ساز ایجاد حساسیت‌ها شد و این پرونده به یکی از پرونده‌های پر سر و صدا در سال 98 به پوشش خبری و تحلیلی رسانه‌های ارتباطی، مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های جریان‌های برون‌مرزی و مخالف، تبدیل شد. نگارنده به‌عنوان یک آموزش‌وپرورشی با سابقه و معلم کنونی در دانشگاه، ملاحظه‌ای در مسایل چند دهه‌ی اخیر آموزش‌وپرورش در حاشیه‌ی این پرونده داشته‌ام، که تاکنون زمان مناسبی را برای طرح ان ندیده‌ام. اکنون که این پرونده در مسیر آرام‌تری قرار گرفت به طرح یادداشت می‌پردازم.

1- دکتر محمدعلی نجفی همانگونه که بر همگان روشن است از مدیران با سابقه‌ی کشور در این چهار دهه بوده است. از جمله مقامات وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه‌ی کشور، عضویت در شورای شهر تهران را در پرونده خویش دارد. ایشان در توانمندی مدیریت، به‌ویژه برنامه‌ریزی با تکیه بر دانش ریاضی و سابقه‌ی استادی دانشگاه صنعتی شریف، چهره‌ای شاخص و ملی بوده است. در این یادداشت به یکی از ویژگی‌های شاخص ایشان در برنامه‌ریزی‌های دوره‌ی وزارت وی در آموزش‌وپرورش خواهیم پرداخت.

2- در دوره‌ی وزارت آموزش‌وپرورش ایشان برپایه‌ی سابقه‌ی مطالعات شورای تغییر بنیادی نظام وزارت آموزش‌وپرورش در دهه‌ی شصت و سپس با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح تغییر آموزش متوسطه را به مرحله‌ی اجرا درآورد. در این یادداشت صرفاً به یک ویژگی طرح تغییر نظام متوسطه به ضرورت، به‌لحاظ نیاز در بحث اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش می‌پردازیم. طرح تغییر نظام آموزش متوسطه که در آغاز دهه‌ی هفتاد به مرحله‌ی اجرا درآمد به‌لحاظ نظام اجرایی، مشخص بودن فعالیت‌هایی که باید انجام بپذیرد، جدول زمان‌بندی آن و مراحل اجرایی آن، دارای مختصات برنامه‌ریزی مناسبی بوده است. این طرح به‌لحاظ زمان اجرا، مراحل اجرا و اتمام و گام‌هایی که باید برداشته شود، روشن بود. این طرح حسب نیاز پیش بینی شده در آن زمان، به افزایش تعداد دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه در دوره‌ی فنی‌حرفه‌ای، کاردانش و ایجاد دوره‌ی کاردانی فنی‌وحرفه‌ای، کمک شایان کرد. سایر جنبه‌های مرتبط با طرح تغییر نظام متوسط، موضوع این یادداشت نمی‌باشد.

3- پس از طرح تغییر نظام متوسطه ،سر انجام  در سال 1383، برپایه‌ی مطالعات مربوط نیازهای اصلاحاتی در نظام آموزش‌وپرورش و درک این ضرورت در وزارت آقای مرتضی حاجی وزیر وقت آموزش‌وپرورش به صدور ابلاغی برای جمعی از صاحب‌نظران به‌عنوان عضو شورای راهبردی سند ملی آموزش‌وپرورش از طرف رئیس‌جمهور وقت جناب آقای خاتمی مبادرت گردید. از چهره‌های عضو شورای راهبردی این سند، مرحوم زنده‌یاد دکتر حسن ابراهیم حبیبی، حضرت آیت‌الله امینی، مرحوم دکتر محمدعلی کاردان، مرحومه خانم دکتر پریرخ دادستان و از جمله دکتر محمدعلی نجفی عضویت داشتند را به یاد دارم. جمعی از مدیران عالی وقت آموزش‌وپرورش هم عضویت داشتند. بنده هم یکی از اعضای شورای راهبردی سند ملی آموزش‌وپرورش بودم و تا جائیکه در شرح ابلاغ رئیس‌جمهور وقت دقت نمودم، عضویت حقیقی بوده است.

بعدها این شورا بدون طی تشریفات قانونی  و صدور ابلاغ جدیدبرای اعضایی جدید ، با تغییرات در روال کار، به شکلی دیگر، پی گرفته شد. سرانجام این اقدام به‌تدوین «طرح سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» منجر گردید. این سند تحول در پاییز 90 به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. نکته‌ی اصلی این یادداشت، چالش‌ها در نظام اجرایی این سند و مقایسه آن با طرح تغییر نظام متوسط از این لحاظ می‌باشد. سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به‌لحاظ نظام‌نامه‌ی اجرایی، دارای سرگردانی‌های وسیعی است. به پاره‌ای از این اغتشاشات در نظام اجرایی این سند به‌عنوان نمونه می‌پردازم.

1-3) – سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش در پاییز سال 1390 به‌تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، لیکن زمان آغاز اجرای آن بعدها، مهر سال 1390 –چندماه قبل از تصویب نهایی- همزمان با تغییر کتاب‌های درسی اعلام می‌گردد. اجرا قبل از تصویب نهایی، به‌عنوان اولین علامت سرگردانی در نظام اجرایی سند از همان آغاز کلید خورد.

2-3) – اجرای تغییر دوره‌های تحصیلی از4،3،5 به نظام دوره‌ی تحصیلی3،3،6 از آغاز سال تحصیلی 92-1391 به‌عنوان اجرای گام اصلی و بعدی اجرای سند تحول بنیادین، کلید خورد. این در حالیست که در مفاد سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش، دوره‌های تحصیلی 3،3،6 به تصویب نرسیده است. اساساً  نام دوره‌های تحصیلی 3،3،6 در مفاد سند تحول بنیادین وجود ندارد.

3-3) – در مفاد سند تحول بنیادین مصوب، تدوین و تصویب شش زیرنظام پیش‌بینی شده بود. اکنون که اجرای دوره‌های تحصیلی در سال تحصیلی 98-97، به اتمام رسیده است، هنوز مواردی از زیر نظام تغییر بنیادی به تصویب نرسیده است، چه رسد به اجرای آن.

4-3) – همزمان با تصویب نهایی سند تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاییز 1390، طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس کشور که از مهر 1390 آغاز شده بود، به‌عنوان اجرای سند تحول درنظر گرفته شده بود. این درحالیست که عبارت «تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس» در سند تحول وجود ندارد. به‌واقع اقدام به اجرا قبل از تصویب نهایی و استناد نامربوط «تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس» به سند، از شواهد بی‌نظمی و سرگردانی در اجرای سند تحول بنیادین است.

5-3) – پس از اجرای تغییر دوره‌های تحصیلی و اتمام آن با تشکیل پایه‌ی سوم متوسطه‌ی دوم در سال تحصیلی گذشته (98-97)، اهداف دوره‌های تحصیلی در ماه‌های اخیر به تصویب شورای عالی آموزش‌وپرورش رسید. تصویب اهداف دوره‌ها پس از اجرای دوره‌های تحصیلی، سرگردانی شدیدی در نظام اجرایی سند تحول بنیادین را نشان می‌دهد.

6-3) – در سند تحول بنیادین مقرر بوده است، پس از 5 سال اجرا، مورد بازنگری قرار گرفته شود. که اکنون دو سال از ان گذشته است.

نمونه‌های ذکر شده از سرگردانی در اجرای تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش کشور که از پاییز 1390 کلید خورده است را نشان می‌دهد.

واقعیت این است آنچه که در آغاز دهه‌ی هفتاد به نام طرح تغییر نظام متوسطه در وزارت دکتر نجفی به مرحله‌ی اجرا درآمده بود، نظام اجرایی آن مشخص شده بود. اهداف قبل از آغاز اجرا به تصویب رسید. زمان اجرا، پایان اجرا، ابعاد اجرا، مشخص بود و با تشکیل معاونت ویژه‌ی فرایند تغییر دنبال گردید و سرانجام” معاونت تغییر”   به «معاونت متوسطه» تغییر نام یافت. واقعیت تلخ آن است که در فرایند اجرای سند تحول بنیادین بی‌نظمی‌هایی از ابتدا وجود داشته و ادامه دارد، که در تغییر نظام آموزش متوسطه،  با مدیریت ربع قرن قبل این کشور با مدیران و کارشناسان این کشوروجود نداشته است.

هدف از این نگاشت صرفاً بیان همین واقعیت و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی یک پیشنهاد از آن است. سرگردانی در نظام اجرایی اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش واقعیتی است که در ربع قرن قبل، نمونه‌ی موفق‌تری را تجربه کرده بودیم. اجرای تغییر نظام آموزش متوسطه و اجرای تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش دو طرح بزرگی بودند که طی چهار دهه‌ی اخیر و با تکیه بر تجارب و نیازهای انقلاب، به مرحله‌ی اجرا درآمدند. اجرای طرح تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش در مقایسه با اجرای طرح تغییر نظام آموزش متوسطه به‌لحاظ نظام اجرایی گامی به سوی پسرفت بوده است. واقعیت این را نشان می‌دهد که تجربه‌ی موفق‌‌تر در نظام اجرایی اجرای طرح تغییر نظام متوسطه و وجود سرگردانی اجرای طرح تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش و نیاز به اصلاح امور، برخورداری از تجربه برنامه‌ریزی و نظارت دکتر نجفی وزیر وقت اجرای طرح تغییر نظام متوسطه می‌باشد.

با عنایت به مقایسه دو تجربه‌ی تغییر در نظام آموزش‌وپرورش کشور و نتیجه‌گیری حاصل از آن مبنی بر وجود نظام اجرایی منظم در اجرای طرح تغییر نظام متوسطه در دوره‌ی وزارت دکتر نجفی و سرگردانی با برپایی نظام اجرایی سند تحول بنیادین پیشنهاد می‌شود در اصلاح نهایی رأی قاضی پرونده قتل خانم میترا استاد، صدور سهم رأی به محکومیت  مرتبه ای از قتل توسط دکترمحمد علی  نجفی به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی در تدوین «نظام‌نامه‌ی اجرای سند تحول بنیادین» در کنار آرای دیگر ، مورد توجه قرار گیرد. این مهم با دستور خیرخواهانه، رئیس دستگاه قضا و یا دادستان کل کشور، قابل دستیابی است.

والسلام
12 آبان 1398

علی اصغر کاکوجویباری

دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور

نویسنده: مدیریت سایت

اشتراک گذاری این نوشته

446 دیدگاه

 1. I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

  پاسخ دادن
 2. Simply want to say your article is as amazing. The clearness on your post is
  simply cool and i can assume you are a professional on this subject.
  Well along with your permission let me to clutch your feed to keep up to date with imminent post.
  Thank you a million and please carry on the enjoyable work.

  پاسخ دادن
 3. You have made your point extremely nicely!!
  people write research essays in order to essay best personal statement writing services

  پاسخ دادن
 4. Respected casino online casino that pays. Prompt payouts, pay any way you want. Many different online games, slots. Huge selection of sports betting, online streaming, work all over the world. Click and win with us

  پاسخ دادن
 5. Начало – Палмс бет казино Ето и още една компания с български корени, която предлага популярни казино игри у нас и по света. Става дума за CT Interactive и техния каталог от iGaming предложения. В Палмс казино онлайн ще откриете ротативките 40 Mega Slot, Lord of Luck, 50 Treasures, 20 Star Party, Lucky Clover и други. Някои от тях са част от активния Палмс Бет джакпот Hot Luck Active с натрупващи се печалби. За разлика от други казина, които първо изискват да си напарвите профил и след това ви предоставят демо версиите на ротативките – според нашите тестове и вашите най- доброто онлайн казино Палмс Бет ви спестява тази досадна подробност и вие може да играете всички игри без сваляне. https://remingtonxkbr642198.uzblog.net/-28524462 Tom Horn – забележителен доставчик на софтуер за игрални зали и онлайн казина, който се наложи на пазара с модерните си хрумвания за визията на игрите и за техния интерфейс. Сред хитовите слотове на Tom Horn са Joker Reelz, Spinball, Diamond Hill, The Secret of Ba и много други. Tom Horn – забележителен доставчик на софтуер за игрални зали и онлайн казина, който се наложи на пазара с модерните си хрумвания за визията на игрите и за техния интерфейс. Сред хитовите слотове на Tom Horn са Joker Reelz, Spinball, Diamond Hill, The Secret of Ba и много други.

  پاسخ دادن

بازتاب های این مطلب

 1. 1violinist - 1darkness
 2. 2presentation - 1passively
 3. doctoral dissertation help - writing dissertation proposal https://professionaldissertationwriting.com/
 4. online dissertation writing - dissertation vs thesis https://helpwithdissertationwritinglondon.com/
 5. what is a dissertation - marketing acknowledgement https://dissertationwritingcenter.com/
 6. help with dissertation writing - phd thesis https://dissertationhelpexpert.com/
 7. ناشناس - help me https://examplesofdissertation.com/
 8. dissertation statistics help - example of dissertation https://writing-a-dissertation.net/
 9. writing a dissertation prospectus - dissertation definition https://bestdissertationwritingservice.net/
 10. dissertation help glasgow - writing doctoral dissertation https://businessdissertationhelp.com/
 11. top servis - dissertation writing uk https://customdissertationwritinghelp.com/
 12. doctoral dissertation - definition of dissertation https://writingadissertationproposal.com/
 13. writing dissertation methodology - defending dissertation https://dissertationhelpspecialist.com/
 14. custom dissertation writing help - dissertation help india https://dissertationhelperhub.com/
 15. dissertation writing grants - dissertation abstract example https://customthesiswritingservices.com/
 16. online casino best payout - online casino no deposit bonus https://download-casino-slots.com/
 17. lotus casino online - caesars casino free online slot machine games https://firstonlinecasino.org/
 18. hardrock casino online - no deposit online casino real money https://onlinecasinofortunes.com/
 19. online casino nevada - real casino slots online https://newlasvegascasinos.com/
 20. casino online canada - online casino free bonus no deposit https://trust-online-casino.com/
 21. trusted casino online - mohegan sun online casino https://onlinecasinosdirectory.org/
 22. free online casino games no download - online casino stock https://9lineslotscasino.com/
 23. vegas casino online eu - golden nugget online casino nj https://free-online-casinos.net/
 24. sx vegas casino online - borgata online casino promotions https://internet-casinos-online.net/
 25. harrahs online casino pa - online casino no minimum deposit https://cybertimeonlinecasino.com/
 26. trusted online casino - best online usa casino https://1freeslotscasino.com/
 27. free casino slots online - online casino paysafecard 10€ https://vrgamescasino.com/
 28. online casino free bonus no deposit - most trusted online casino https://casino-online-roulette.com/
 29. lady luck casino online - harrah's online casino https://casino-online-jackpot.com/
 30. gta online casino heist guide - online casino codes https://onlineplayerscasino.com/
 31. turning stone casino online - online casino sweepstakes https://ownonlinecasino.com/
 32. online casino echeck - online casino sign up bonus https://all-online-casino-games.com/
 33. online casino real money - unibet pa online casino https://casino8online.com/
 34. #ИМЯ? - gay dating com https://gay-singles-dating.com/
 35. gay dating service out personal custormer service - gay fat dating https://gayedating.com/
 36. grindr gay dating site - dating site for gay https://datinggayservices.com/
 37. website dating service - dating chat https://freephotodating.com/
 38. no credit card dating sites - best dating site https://onlinedatingbabes.com/
 39. text hot naked singles - fuck2date69 https://adult-singles-online-dating.com/
 40. online dating sites best - adult singles https://adult-classifieds-online-dating.com/
 41. dating best sites - game online woman https://online-internet-dating.net/
 42. date sites free - international dating site usa https://speedatingwebsites.com/
 43. asian dating chat - online-dating-ukraine https://datingpersonalsonline.com/
 44. lesbian mature - asians dating site https://wowdatingsites.com/
 45. free chatting online dating sites - date sites free https://lavaonlinedating.com/
 46. best app for meetings online free - asian dating chat https://freeadultdatingpasses.com/
 47. free single site - single senior dating sites https://virtual-online-dating-service.com/
 48. intitle:dating - best dating websites online https://zonlinedating.com/
 49. meet women for free online - mature nl free https://onlinedatingservicesecrets.com/
 50. real money online casino florida - online casino like chumba https://online2casino.com/
 51. hard rock casino online - vegas casino online $100 no deposit bonus codes 2021 https://casinosonlinex.com/
 52. zoom chat gay - free nc gay chat rooms https://newgaychat.com/
 53. gay chat room upstate sc - gay video chat room https://gaychatcams.net/
 54. gay boy teen boys webcam chat rooms - hairy gay men chat free https://gaychatspots.com/
 55. gay chat 877-***-7000 - gay chat boys https://gay-live-chat.net/
 56. xray gay chat - any gay college chat rooms? https://chatcongays.com/
 57. gay videeo chat - gay chat phone numbers https://gayphillychat.com/
 58. japan gay teen boy chat - gay chat rooms of pa https://gaychatnorules.com/
 59. free gay sex chat fcn - free live gay web can chat rooms https://gaymusclechatrooms.com/
 60. gay chat rooms free - gay phone chat line free trial https://free-gay-sex-chat.com/
 61. gay fl chat - gay live chat rochester https://gayinteracialchat.com/
 62. ontario calif gay chat room - chat gay quereetaro https://gaymanchatrooms.com/
 63. college paper writing service - paper writing help online https://term-paper-help.org/
 64. cheap custom papers - buy resume paper https://sociologypapershelp.com/
 65. write my papers discount code - write my paper online https://uktermpaperwriters.com/
 66. buy custom papers - help in writing paper https://paperwritinghq.com/
 67. help in writing paper - pay someone to do my paper https://writepapersformoney.com/
 68. apa papers for sale - where can i buy resume paper https://write-my-paper-for-me.org/
 69. help with paper - cheapest paper writing service https://doyourpapersonline.com/
 70. dltk custom writing paper - paper writing help https://top100custompapernapkins.com/
 71. paper helper - i need someone to write my paper https://researchpaperswriting.org/
 72. instant paper writer - help me write my paper https://cheapcustompaper.org/
 73. pay for paper - write my paper for me cheap https://writingpaperservice.net/
 74. paper writing help - write my statistics paper https://buyessaypaperz.com/
 75. write my paper for me in 3 hours - best paper writing service reviews https://mypaperwritinghelp.com/
 76. custom note paper - help with paper writing https://writemypaperquick.com/
 77. best online paper writing service - best paper writing service https://essaybuypaper.com/
 78. scientific paper writing services - websites that write papers for you https://papercranewritingservices.com/
 79. help with writing a paper - custom written paper https://premiumpapershelp.com/
 80. help with papers - buy papers online cheap https://ypaywallpapers.com/
 81. buy papers for college - custom writing paper service https://studentpaperhelp.com/

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *